Gratis verzending boven de €20,-

Betaalmethoden

  1. Via Ideal of creditcard
  2. Een levering onder vooruitbetaling is mogelijk. Hierbij is noodzakelijk dat de consument bij bestelling de ondernemer machtigt tot het afboeken van het factuurbedrag van zijn bank- of girorekening. De machtiging kan te allen tijde door de consument worden ingetrokken.

Overige aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Sluiten

Dee&Aa

Made With Love

Sluiten

Inloggen

Dee&Aa

Made With Love