Gratis verzending boven de €25,-           Nieuw: DNA Livingroom Giftcard

Privacy Verklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

DNA Media | Dee&Aa Made With Love

Je leest op dit moment de privacy verklaring van DNA Media. DNA Media is een product ontwikkelings bedrijf dat zich richt op het brengen van haar visie middels haar product, blogs, filmpjes en waar mogelijk andere content die de visie ondersteunen. DNA Media heeft haar eigen merk/brand ontwikkeld, te weten Dee&Aa Made With Love. In deze verklaring spreken we verder als DNA Media, waar tevens ook Dee&Aa Made With Love wordt bedoeld.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door DNA Media verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door DNA Media, neem dan gerust contact op!

 

privacy@dna-media.nl | 0337851521 | Langstraat 47 | 3771 BB | Barneveld

Btw. Nr. 169528947B01 | KVK Nr. 60139447 | DNA Media is een eenmanszaak, welke wordt geleid door Alieda van Dijk.

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door DNA Media. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van mailingen zowel digitaal als fysiek en/of het versturen van producten

DNA Media stuurt mailingen. Deze mailingen zijn enerzijds gericht op het delen van de visie tot opbouw en bemoediging. Anderzijds zijn de mailingen gericht op het onder de aandacht brengen van de (nieuwe) producten die de visie vertegenwoordigen en het onder de aandacht brengen van leuke acties. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Dee-Aa.nl. Daarnaast kan het zijn dat je mondeling of tekstueel gevraagd wordt om je aan te melden. Er wordt een splitsing gemaakt in de gegevens. Voor de digitale mailingen zijn alleen naam en emailadres noodzakelijk, voor het verzenden van product zijn adresgegevens en telefoonnummer noodzakelijk.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met DNA Media via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, kerk, school,

e-mailadres, telefoonnummer en/of projectomschrijving.

03. Analytics

De website van DNA Media verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

 

Ontvangers

De gegevens die DNA Media ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Hostnet

De e-mail van DNA Media wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails ook opgeslagen op de servers van Hostnet.

03. WPEngine

De website van Dee&Aa (DNA Livingroom) worden gehost bij Hosttoday. Gegevens die jij achterlaat op de website van DNA Media zijn op de servers van Hosttoday opgeslagen.

04. Exact Online

Zodra jij een bestelling plaatst bij DNA Media, worden jouw gegevens ook opgeslagen in Exact Online. Dit systeem is bedoeld voor administratieve doeleinden, zoals voorraadbeheer.

05. Sisow & ING

De betalingen via de webshop van DNA Media verloopt via Sisow en worden gestort op de ING rekening van DNA Media. Sisow biedt allerlei betaaloplossingen voor webshops, waaronder iDeal. In dit systeem wordt de datum van je bestelling, het kenmerk van de bestelling, het betaalde bedrag, je bankrekeningnummer en je naam opgeslagen. Dit is nodig zodat we je het beste kunnen helpen in het geval van een terugbetaling. Bij ING wordt het betaalde bedrag, je rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder opgeslagen.

 

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door DNA Media, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@dna-media.nl.

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met DNA Media via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

 

Beveiliging

De persoonsgegevens die door DNA Media of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd  naar DNA Media. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast kan het zijn dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief via een fysiek aanmeldformulier. Deze formulieren worden bewaard in een met een wachtwoord vergrendelde kluis. Daarnaast worden jouw bestellingen, naast digitaal, ook fysiek bewaard in de administratie van DNA Media.

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van DNA Media prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij DNA Media vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar DNA Media. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door DNA Media. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij DNA Media opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient DNA Media al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij DNA Media vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat DNA Media niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat DNA Media jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@dna-media.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

DNA Media verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van DNA Media via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en jouw adresgegevens zijn nodig om een bestelling op te kunnen sturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan DNA Media de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met DNA Media met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

DNA Media behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DNA Media dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DNA Media te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@dna-media.nl
Bulderweg 16 | 3862 PK | Nijkerk | Btw. Nr. 169528947B01 | KVK Nr. 60139447

Sluiten
Sluiten
Inloggen